Kiwi Events

  • KiwiGROUP là đơn vị đầu tiên tổ chức Chương trình Crypto Summit (cho cả 2 miền Nam/Bắc) chương trình chia sẻ kiến thức/kinh nghiệm ở quy mô lớn, quy tụ phần lớn các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Blockchain & Crypto Currency tại thị trường Việt Nam.
  • KiwiGROUP là đơn vị đầu tiên tổ chức Chương trình 1st International ICO Roadshow Việt Nam, chương trình quy tụ 06 Dự án ICO quốc tế đến từ các Quốc gia & lĩnh vực khác nhau.
  • KiwiGROUP thường xuyên có các hoạt động cộng đồng với đa dạng các buổi Tọa đàm theo chuyên đề (Online lẫn Offline), nơi các chuyên gia chia sẻ bài học kinh nghiệm với các Học Viên và Nhà đầu tư.

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN 4.0 & OFFLINE

Làm cách nào để đột phá Tư duy Tài chính, đi đến sự Thịnh Vượng

ACTIVE TRADING & OFFLINE

Làm cách nào để xây dựng chiến lược giao dịch chủ động. Là thợ săn chứ không phải là con mồi.

CRYPTO 202 & OFFLINE

Làm thế nào để lựa chọn Crypto Bluechips trên thị trường

CRYPTO SUMMIT & BIG OFFLINE

Sự kiện thượng đỉnh về lĩnh vực Cryptocurrency - Blockchain

LIVESTREAM

Update, Q&A trực tiếp từ các chuyên gia của KiwiGROUP

CRYPTO 101

Tiềm năng & Thách thức của lĩnh vực Crypto Currency

0918 18 38 18

Quý khách vui lòng để lại thông tin