Contact - KiwiGROUP
Facebook
Telegram – KiwiGROUP info
Twitter
Website

Youtube

Discord
Thành lập vào Tháng 08/2016, KiwiGROUP được ra đời với sứ mệnh trở thành đơn vị tiên phong trong lĩnh vực Đào tạo, Giáo dục, Tư vấn đầu tư & Cung ứng các giải pháp liên quan “TIỀN MÃ HÓA” (CRYPTO CURRENCY) tại thị trường Việt Nam.